12 April, 2017

10 minutes Tomato thokku / πŸ… pickle cum chutny

#opos method - it's certainly a tym saving method without compromising on taste and flavour!!  Google for opos technique before trying any opos recipe!! 👍

🍅 thokku :

Ingredients

Water - 3 tbsp
Sesame oil - 2 tbsp
Fully ripped red Tomato - 500 gms( cut into quarter & de seeded)
Jaggery / cane sugar - 1 tblsp(optional)
Rock salt - 1 tbsp
Chilly pwd - 2 tblsp
Cumin powder - 2 tblsp(optional)
Turmeric powder - 1/2 tsp
Asafoetida pwd - 1/2 tsp
Roasted fenugreek pwd - 1 tsp
Bottled tadka - 1 tblsp
For bottled tadka recipee👇
http://yummy-bytes.blogspot.in/2017/04/south-indian-bottled-tadka-tempering.html?m=1

Method

=> Jus layer the following in a 2L pressure cooker
👉 3 tbsp water
👉 2 tbsp sesame oil
👉 500 gms 🍅
👉 1 tbsp jaggery(opt)
👉 2 tbsp chilly pwd
👉 3 tbsp cumin powder(opt)
👉 1 tbsp salt
👉 1/2 tsp turmeric powder
👉 1/2 tsp asafoetida pwd

♨ close and keep on high flame for 10 minutes / 35 whistle
♨ switch off....release pressure
♨ add in 1tbsp bottled tadka + 1 tsp fenugreek seed pwd..... Mix well
♨ It seems to be bit watery but tightnes once refrigerated
♨✋ (optional) once pressure released can blend the mix and then add in tadka and fenugreek pwd
♨ cool and refrigirate in an air tight container 👍

⚠ do switch on the timer in ur 📱 or wrist watch or etc as soon as cooker is on high heat
⚠ do not mix once it's layered
⚠ plz switch off the flame if u smell something burning / feel that instinct of its getting charred

For video recipe 👇
https://youtu.be/-kXoBR4RJ6g

11 April, 2017

South Indian Bottled tadka / tempering!!!

Opos - One Pot One Shot
This method minimize cooking tym without compromising on taste and flavourπŸ‘

Bottled south Indian tempering :

=> Jus add in the following in a 2l Pressure cooker
πŸ‘‰ 1 cup oil (any oil of ur choice!  Here I use sesame oil)
πŸ‘‰ 1/4 mustard seeds
πŸ‘‰ 1/2 cup dry red chilly
πŸ‘‰ 1/2 cup curry leaves
πŸ‘‰ 1tblsp asafoetida
Optional: can add or subtract any seasoning as you like

♨ mix...close and keep on high for 5 minutes / if u hear crackling within 5 minutes then remove from fire ( *plz dont keep more than 5 minutes)...
Release pressure ....
♨Cool and store in a air tight container...
Use in  south Indian dishes whenever needed πŸ‘

⚠ don't keep on fire for more than 5 minutes.....
⚠ in this recipe I halved the measures and kept on high for Jus 2.5 minutes when I hear the crackling sound I switched off the flame then and there πŸ‘

For video recipe πŸ‘‡

https://youtu.be/a_I1DNJFvoE

08 April, 2017

2min curry leaves thokku(opos method)

2min curry leaves thokku!! 👍👍👍

Opos karuveppilai thokku in 2min😇!!

Procedure:

Jus layer in 2L cooker the below ingredients
3 tbspn water
2 tbspn sesame oil
1 cup of curry leaves tightly packed
3 red chillies(+/- accordingly)
Turmeric pwd 1/2 tsp
Jaggery/ brown sugar 1tsp
Tamarind pulp small gooseberry size ball
Salt as u needed

=>Jus close lid and leave it for 2whistles on high flame
=> release pressure..... Cool and blend with 2tbsp oil...
Preserve in air tight container!!!👍🙌

For recipe video...click on the below link
https://youtu.be/GRbwCbywRXM