12 April, 2017

10 minutes Tomato thokku / πŸ… pickle cum chutny

#opos method - it's certainly a tym saving method without compromising on taste and flavour!!  Google for opos technique before trying any opos recipe!! 👍

🍅 thokku :

Ingredients

Water - 3 tbsp
Sesame oil - 2 tbsp
Fully ripped red Tomato - 500 gms( cut into quarter & de seeded)
Jaggery / cane sugar - 1 tblsp(optional)
Rock salt - 1 tbsp
Chilly pwd - 2 tblsp
Cumin powder - 2 tblsp(optional)
Turmeric powder - 1/2 tsp
Asafoetida pwd - 1/2 tsp
Roasted fenugreek pwd - 1 tsp
Bottled tadka - 1 tblsp
For bottled tadka recipee👇
http://yummy-bytes.blogspot.in/2017/04/south-indian-bottled-tadka-tempering.html?m=1

Method

=> Jus layer the following in a 2L pressure cooker
👉 3 tbsp water
👉 2 tbsp sesame oil
👉 500 gms 🍅
👉 1 tbsp jaggery(opt)
👉 2 tbsp chilly pwd
👉 3 tbsp cumin powder(opt)
👉 1 tbsp salt
👉 1/2 tsp turmeric powder
👉 1/2 tsp asafoetida pwd

♨ close and keep on high flame for 10 minutes / 35 whistle
♨ switch off....release pressure
♨ add in 1tbsp bottled tadka + 1 tsp fenugreek seed pwd..... Mix well
♨ It seems to be bit watery but tightnes once refrigerated
♨✋ (optional) once pressure released can blend the mix and then add in tadka and fenugreek pwd
♨ cool and refrigirate in an air tight container 👍

⚠ do switch on the timer in ur 📱 or wrist watch or etc as soon as cooker is on high heat
⚠ do not mix once it's layered
⚠ plz switch off the flame if u smell something burning / feel that instinct of its getting charred

For video recipe 👇
https://youtu.be/-kXoBR4RJ6g

11 April, 2017

South Indian Bottled tadka / tempering!!!

Opos - One Pot One Shot
This method minimize cooking tym without compromising on taste and flavourπŸ‘

Bottled south Indian tempering :

=> Jus add in the following in a 2l Pressure cooker
πŸ‘‰ 1 cup oil (any oil of ur choice!  Here I use sesame oil)
πŸ‘‰ 1/4 mustard seeds
πŸ‘‰ 1/2 cup dry red chilly
πŸ‘‰ 1/2 cup curry leaves
πŸ‘‰ 1tblsp asafoetida
Optional: can add or subtract any seasoning as you like

♨ mix...close and keep on high for 5 minutes / if u hear crackling within 5 minutes then remove from fire ( *plz dont keep more than 5 minutes)...
Release pressure ....
♨Cool and store in a air tight container...
Use in  south Indian dishes whenever needed πŸ‘

⚠ don't keep on fire for more than 5 minutes.....
⚠ in this recipe I halved the measures and kept on high for Jus 2.5 minutes when I hear the crackling sound I switched off the flame then and there πŸ‘

For video recipe πŸ‘‡

https://youtu.be/a_I1DNJFvoE

08 April, 2017

2min curry leaves thokku(opos method)

2min curry leaves thokku!! 👍👍👍

Opos karuveppilai thokku in 2min😇!!

Procedure:

Jus layer in 2L cooker the below ingredients
3 tbspn water
2 tbspn sesame oil
1 cup of curry leaves tightly packed
3 red chillies(+/- accordingly)
Turmeric pwd 1/2 tsp
Jaggery/ brown sugar 1tsp
Tamarind pulp small gooseberry size ball
Salt as u needed

=>Jus close lid and leave it for 2whistles on high flame
=> release pressure..... Cool and blend with 2tbsp oil...
Preserve in air tight container!!!👍🙌

For recipe video...click on the below link
https://youtu.be/GRbwCbywRXM

22 February, 2017

Chettinad Eeral(goat liver) gravy!

This is my most favourite non veg food that I can have Jus this as a maincourse!!

Liver is loaded with vitamin B, B12 more of iron and many more unique benifits ! 

In recent times heard that it's one of the diet foods in paleo !!

Ingredients:

Liver (cubed) - 250 gms

Shallots(small onion) (chopped) - 100grms

Tomato πŸ…(chopped)  - 1medium size

Garlic (sliced) - 6 cloves

Fennel seeds/sombu - 1 tsp

sambar powder /(chilli coriander pwd-2:1)- 1 and half table spoon

Oil- 2tsp

Salt as needed

Method :

Temper fennel seeds in hot oil

One by one drop in garlic,  onion and saute till transculant 

Add in πŸ… and saute till mushy

Add in liver.... Saute for a minute

On low flame add in sambar powder.... Saute for 30 sec

Add in half cup water... Close with as lid... Let it cook for 10 min on low flame... 

Garnish with chopped coriander leaves!

Accompanies well with idly/dosa/ curd rice! πŸ›

20 February, 2017

Hidden 🍞🍳

Hidden 🍞🍳
Jus beat eggs along with chopped onions, dash of  pepper jeera powder,  finely chopped green chilly, salt and bit of coriander leaves.

Pour on hot pan.... Place a slice of 🍞 and fold the omlete corners on to 🍞.....toast on both sides....
That's it...so simple and 😋

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...